Kelderdrainage

Een vochtige kelder is een veel voorkomend probleem in veel woningen. Als een ruimte onder het grondniveau kan het zijn dat keldermuren en de keldervloer in de loop der jaren poreus of beschadigd raken. Hierdoor krijgt grondwater dat onder grote druk staat de kans om de kelder in te sijpelen. Een veel gekozen oplossing is dan kelderbekuiping. Maar niet in alle gevallen kan kelderdichting toegepast worden of is dit niet wenselijk. Om toch op een nette manier van vocht in de kelder af te komen kun je kelderdrainage toepassen.

Wat is kelderdrainage?

Kelderdrainage is niet het waterdicht maken van de kelder. Nadat drainage is aangebracht zal de kelder uiteraard meer waterdicht zijn omdat er ook een nieuwe metsellaag aangebracht wordt. Het doel van drainage is om vocht op een correcte manier af te voeren, zodat je verlost bent van een vochtige kelder en het geen problemen meer kan geven. Er zijn verschillende methodes om kelderdrainage toe te passen. Dit kan door wanddrainage, vloerdrainage en randdrainage.

Wanddrainage

Wanneer vocht door de keldermuren de kelder inkomt is wanddrainage een goede oplossing. Omdat bij wanddrainage het vocht uiteindelijk via de vloer wordt afgevoerd is in de meeste gevallen een combinatie met vloerdrainage noodzakelijk. Bij wanddrainage wordt gebruikt gemaakt van een noppenmembraam. Dit membraam is voorzien van kanaaltjes die het vocht goed kunnen afvoeren naar het noppenmembraam wat in de vloer is aangebracht. Ter afwerking wordt de muur verder afgewerkt met een waterdichte metsellaag of er wordt een nieuwe wand aangebracht van bijvoorbeeld cellenbetonblokken.

Vloerdrainage

Wanneer vocht enkel via de vloer de kelder binnenkomt is wanddrainage niet direct nodig. Bij het insijpelen van vocht via zowel de vloer als de wanden, zal er vloerdrainage moeten worden aangelegd. Ook bij vloerdrainage wordt gebruik gemaakt van een noppenmembraam die het vocht uit de vloer opneemt, maar ook dient om vocht van de wanddrainage af te voeren. Via de kanaaltjes in het membraam wordt het vocht doorgevoerd naar een verzamelput. In de put is een pomp geplaatst die het vocht naar een afvoerkanaal leidt. Over het noppenmembraam wordt een nieuwe betonvloer aangebracht. Het sterke noppenmebraam zorgt ervoor dat vocht onder de vloer blijft en je geen water meer in de kelder hebt.

Randdrainage

Een alternatief voor vloerdrainage is randdrainage. De rand waar de kelderwand in contact komt met de keldervloer wordt de kimnaad genoemd. Vocht heeft de neiging om via de kimnaad verder omhoog in de muur te trekken. Dit wordt voorkomen door randdrainage. In de kimnaad wordt dan een goot gemetseld van waterdichte cement. Vocht wat nu naar boven wil trekken zal in deze goot terechtkomen en worden afgevoerd naar een verzamelput. Of je moet kiezen voor randrainage of vloerdrainage is vooral afhankelijk van de soort keldervloer. Randdrainage is bijvoorbeeld niet geschikt bij zuigende vloeren. In dat geval kan het beste voor vloerdrainage worden gekozen.

Wat zijn de kosten voor kelderdrainage?

Hoeveel kelderdrainage kost is vooral afhankelijk van de gekozen drainagemethode. Een randdrainage zal aanzienlijk goedkoper zijn dan wand- en vloerdrainage. Ook het aantal m² oppervlakte speelt mee en de ernst van het vochtprobleem. Gemiddeld is de startprijs voor kelderdrainage € 3.000,-, maar kan oplopen tot ruim € 10.000,- als er gekozen wordt voor zowel vloer- en muurdrainage.