De kelder waterdicht maken

Heb je ook last van water in de kelder? Dan is de kans groot dat je in de rest van de woning ook te maken hebt met vochtproblemen. Vooral als vocht in de kelder al langere tijd voorkomt is schade aan de woning op een gegeven moment onvermijdelijk. Als er na verloop van tijd ook nog schimmel op de muren gaat groeien, kan dit ook een gevaar voor de gezondheid opleveren. Veel gehoorde gezondheidsklachten met betrekking tot een vochtige woning en schimmelvorming zijn allergische klachten en problemen met de luchtwegen. Het is daarom belangrijk dat de bron, de vochtige kelder wordt aangepakt. Voor het waterdicht maken van de kelder zijn verschillende oplossingen voorhanden.

Kelderbekuiping

Een methode om de kelder echt goed waterdicht te krijgen is door middel van kelderbekuiping. De naam zegt het eigenlijk al, het is het creëren van een kuip in de kelder, waardoor vocht tegengehouden wordt. Eerst moeten de muren goed nagekeken worden op scheuren en gerepareerd worden. Gaten moeten worden opgevuld met een vulmiddel. Vervolgens worden er verschillende lagen waterdichte cement- en mortellagen aangebracht zodat de muren goed waterdicht zijn. Hetzelfde kan ook op de vloer gebeuren. Deze vorm van bekuiping staat ook wel bekend als de stijve kelderbekuiping.

Als de kelderwanden en vloer in zeer slechte staat zijn wordt ook wel eens de soepele kelderbekuiping toegepast. Er wordt tegen de wand een folie aangebracht en vervolgens wordt er een nieuwe wand gemetseld tegen het folie aan. De keldervloer wordt ook opnieuw gegoten en voorzien van een ijzeren bewapening. In principe is een soepele kelderbekuiping het creëren van volledig nieuwe kelderwanden en keldervloer, in tegenstelling tot stijve kelderbekuiping, waarbij de oude wanden en vloer gebruikt worden.

Kelderdrainage

Met drainage wordt de kelder niet als zodanig waterdicht gemaakt, maar is het een methode om vocht dat in de kelder komt op een juiste manier af te voeren zodat er geen vochtproblemen ontstaan. Drainage kan uitgevoerd worden als wanddrainage, vloerdrainage en randdrainage. Wanddrainage en vloerdrainage worden vaak gecombineerd, omdat vocht van de wanden via de vloer moet worden afgevoerd.

Bij kelderdrainage wordt gebruik gemaakt van een noppenmembraam. Het noppenmembraam is voorzien van kleine kanaaltjes waarmee vocht goed kan worden afgevoerd en daardoor niet in het metselwerk komt. Over het noppenmembraam wordt ter afwerking een nieuwe cementlaag gemetseld die voortaan vrij van vocht zal blijven. Vocht wat de kelder bereikt wordt nu door de kanaaltjes afgevoerd naar een verzamelput. Een pomp in de verzamelput zorgt ervoor dat het vocht uiteindelijk naar het riool afgevoerd wordt.

Als de vloer er geschikt voor is, dus geen zuigende werking heeft, kan er in plaats van vloerdrainage ook gekozen worden voor randdrainage. De rand tussen de vloer en de muur wordt kimnaad genoemd en is altijd gevoelig voor vocht. Via de kimnaad probeert vocht de muren in te trekken. Bij randdrainage word er een afvoerkanaal in de kimnaad gemetseld van waterdicht cement. Door dit afvoerkanaal wordt het vocht afgevoerd en opgevangen in een verzamelput.

Ventilatie

Als je kelder niet goed geventileerd wordt, kan er alsnog een vochtprobleem ontstaan door condensatie. Dit kan ook gebeuren als je kelderbekuiping of kelderdrainage hebt aangebracht. Naast het waterdicht maken van de kelder, dient ventilatie daarom zeker de aandacht te krijgen. De kelder kan geventileerd worden door ventilatieroosters waarbij op natuurlijke wijze verse lucht wordt aangevoerd, maar ook via mechanische ventilatie. Er worden dan ventilatoren aangebracht om de kelder te ventileren. Een goede ventilatie zorgt voor een goed leefklimaat zonder vochtproblemen.