De mogelijkheden en prijzen van kelderdichting

Een vochtprobleem in de kelder is vaak de oorzaak van vochtproblemen in de rest van de woning. Dikwijls is dit te wijten aan optrekkend vocht. Dit is grondwater dat door de keldermuren of keldervloer sijpelt en door de muren naar de woning trekt. Het gevolg hiervan is vochtige muren, vochtplekken en schimmel op de muren en er wordt meer energie gebruikt. Aangezien vocht en schimmel niet alleen de woning zelf aantast, maar ook de gezondheid van haar bewoners is het aanpakken van het vochtprobleem in de kelder noodzakelijk. Vochtbestrijding zal het vochtprobleem oplossen en zorgen voor een veel comfortabeler leefklimaat. Meer info op www.vochtbestrijdingsnel.be

Eerst een grondige analyse

Hoewel in veel gevallen optrekkend vocht de bron is van alle vochtproblemen, zul je dit wel zeker moeten weten. Een goede vochtanalyse is dan de oplossing. Een specialist kan vaststellen wat het werkelijke vochtprobleem is en er kan dan gericht op de oorzaak een plan van aanpak opgesteld worden. Een analyse is belangrijk, om te voorkomen dat je aan onnodige vochtbestrijding gaat doen. Je kunt namelijk maatregelen nemen om optrekkend vocht te voorkomen, maar als de oorzaak een lekkage is, dan heeft dit geen nut. Een lekkage ontstaat vaak achter of in de keldermuur en is niet voor het blote oog zichtbaar. Via lekdetectie kan vastgesteld worden of er een lekkage is en waar. De lek kan vervolgens gedicht worden. Is de oorzaak optrekkend vocht doordat er grondwater in de kelder sijpelt dan dienen er andere maatregelen genomen te worden, zoals kelderdichting.

Soorten van kelderdichting

Er zijn verschillende soorten van kelderdichting. Welke methode je kiest is vooral afhankelijk van de ernst van het probleem, maar ook hoe je de kelder gaat gebruiken. Kom je nooit in de kelder en is hij enkel bestemd voor opslag, dan zullen er minder strengere eisen gesteld worden aan kelderdichting dan wanneer je de kelder wilt gebruiken als leefruimte. Uiteraard kan ook het beschikbare budget een rol meespelen. Welke methode er ook gekozen wordt, het is belangrijk dat eerst scheuren, gaten en losse stenen en voegen worden gerepareerd. Vervolgens zal gestart kunnen worden met de gekozen methode voor kelderdichting.

Bekuiping

Bekuiping is de traditionele methode om de kelder waterdicht te maken. Het is ook een zeer effectieve methode die zeer betrouwbaar is. Bij bekuiping worden de kelderwanden en zo nodig ook de vloer waterdicht gemaakt door waterdichte cementlagen. Allereerst zal de muur grondig nagekeken moeten worden waar het grondwater door de muren trekt en lekken moeten met een waterdichte vulmiddel gerepareerd worden. Vervolgens worden er diverse cementlagen en waterdichte mortels aangebracht. Aangezien elke laag goed moet drogen voordat een nieuwe laag aangebracht kan worden, kan bekuiping van de kelder enige dagen in beslag nemen. Naast de muren kan ook de vloer voorzien worden van diverse cementlagen of er wordt een nieuw vloerplaat gelegd.

Muren injecteren

Voor het injecteren van de keldermuren wordt vaak gekozen als de kelder niet intensief gebruikt gaat worden. Het is dan een relatief snelle en goedkope manier om de keldermuren waterafstotend te maken. Er worden gaten in de keldermuur geboord waar vervolgens een waterafstotende gel ingespoten wordt. De gel zal in de muur gaan uitzetten en uitharden en voorkomt dat grondvocht de kans krijgt om naar boven te trekken.

Kelderdrainage

Wanneer de waterdruk te hoog is of als de kelder niet stabiel genoeg is, is bekuiping niet altijd mogelijk. Om het vochtprobleem niet voort te laten bestaan kan er gekozen worden voor kelderdrainage. Bij kelderdrainage wordt de kelder zelf niet waterdicht gemaakt, maar worden er omstandigheden gecreëerd waardoor vocht in de kelder goed afgevoerd wordt. Het draineren werkt door een noppenmembraam aan te brengen aan de muren en de vloer. In het membraam zitten kanaaltjes die het water afvoeren naar een verzamelput. In de verzamelput is een pomp aangebracht dat het water uiteindelijk zal afvoeren naar het riool. De muren en vloer worden vervolgens afgewerkt met een waterdichte cementlaag die nu vrij van vocht blijft.

Wat zijn de prijzen voor kelderdichting?

De kosten voor kelderdichting zijn afhankelijk van de gekozen methode, het totale oppervlak van de kelder en de moeilijkheidsgraad. Sommige methodes zijn duurder dan andere methodes, maar er zijn richtprijzen te geven voor de volgende methodes:

  • Bekuiping: tussen de € 4.000,- en de € 10.000,-.
  • Muren injecteren: tussen de € 100,- en de € 150,- per lopende meter.
  • Kelderdrainage: vanaf € 3.000,- voor randdrainage wat kan oplopen naar € 10.000,- voor wand- en vloerdrainage.

Vergeet de ventilatie niet

Een waterdichte kelder zal niet meer voor vochtproblemen zorgen, maar ventilatie is ook uitermate belangrijk. Als er niet voldoende geventileerd wordt kan er condensatie plaatsvinden en krijg je alsnog last van een vochtige kelder. Een kelder dient daarom altijd goed te worden geventileerd. Dit kan via ventilatieroosters op een natuurlijke manier, maar ook via ventilatiemotoren op een mechanische wijze. Bij ventilatie op mechanische wijze is het zelfs mogelijk om het gehele binnenklimaat in de kelder bij te houden en te regelen.